Generationsskifte för företag

Planering av Generationsskifte

Generationsskifte är en viktig process för alla företag. Det kräver noggrann planering och tidig förberedelse. På Lots Ekonomi hjälper vi dig att planera och förbereda ditt företag för ett smidigt och framgångsrikt generationsskifte. Vi erbjuder expertstöd och rådgivning för att säkerställa att ditt företag är väl förberett för övergången.


Skatteeffekter och Juridik

Skattekonsekvenser och juridiska aspekter är centrala delar av ett generationsskifte. Vi har erfarenhet av att hantera dessa komplexa frågor och kan erbjuda expertvägledning för att minimera skatteeffekterna och navigera i den juridiska processen. Vi hjälper dig att förstå och hantera skattekonsekvenser, värderingar och juridiken kring ägarförändringen.


Stödprogram och Rådgivning

Vi erbjuder individuell rådgivning och stödprogram för företag som genomgår ägarförändringar. Våra experter kan ge råd om bästa praxis och strategier för att säkerställa en framgångsrik övergång. Vi erbjuder även seminarier och utbildningar för att stärka din förståelse och förmåga att hantera generationsskiften.


Äldre Företagsledare och Framgång

Vi förstår att ägar- och generationsskiften är särskilt viktiga för äldre företagsledare. Vi strävar efter att säkerställa att ditt företag fortsätter att vara framgångsrikt även efter övergången. Genom att erbjuda expertstöd och rådgivning, hjälper vi dig att säkerställa att ditt företag fortsätter att blomstra under nästa generation.


Kontakta Oss

Är du redo att börja planera för ditt företags generationsskifte? Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förbereda ditt företag för en framgångsrik övergång till nästa generation.

Vanliga Frågor om Generationsskifte


Vad är skattekonsekvenserna av ett generationsskifte?

Skattekonsekvenserna kan variera beroende på företagets specifika situation. Vi kan hjälpa dig att förstå och planera för eventuella skatteeffekter.


Hur värderar jag mitt företag inför ett generationsskifte?

Företagsvärdering kan vara komplicerat, men vi kan hjälpa dig att fastställa ett rättvist värde baserat på en rad olika faktorer.


Vad innebär den juridiska processen för ett generationsskifte?

Den juridiska processen kan innefatta ändringar i företagsstruktur, ägaravtal och mer. Vi kan vägleda dig genom denna process.


Hur kan jag förbereda mitt företag för ett generationsskifte?

Tidig planering är nyckeln. Vi kan hjälpa dig att utforma en plan som tar hänsyn till alla aspekter av generationsskiftet.


​​​​​​​Vad händer om jag inte har någon att överlåta företaget till?

Det finns flera alternativ tillgängliga, inklusive försäljning till en extern part eller till anställda. Vi kan hjälpa dig att utforska dina alternativ och hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag.

Låt oss visa vägen

​​​​​​​
Tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning samt ekonomiska och administrativa tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.