Fastighetsförvaltning

Specialiserade på tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Vi på Lots Ekonomi är specialiserade på tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi kan tillhandahålla en komplett ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, rådgivning samt hjälp vid ny- och ombildning. Vi arbetar med digitala lösningar vilket innebär att vi kan sköta det mesta av arbetet på distans, även om vår främsta i är måna om den personliga kontakten. Vi har kunder över hela landet.


Ekonomiska och administrativa tjänster

Vi tillhandahåller en komplett ekonomisk förvaltning med alla de administrativa tjänster det innefattar , såsom månads- och  hyresaviseringar, betalningar, löpande redovisning, budget, bokslut, årsredovisning, deklarationer mm. För Bostadsrättsföreningar hjälper vi också till med årsstämmor, pantsättningshantering och bostadrättsregister.
Använd oss gärna som bollplank inom allt som rör ekonomi, budget, skatter, juridik samt långsiktig ekonomisk planering.


Teknisk förvaltning och rådgivning

Fastigheter kräver regelbundet underhåll för att behålla sitt värde. Med åren blir behovet av mer omfattande underhåll allt större. Ett viktigt instrument för att ha kontroll på kommande åtgärder, och vilka kostnader de kan föra med sig, är en uppdaterad underhållsplan. Vi gör ekonomiska planer samt underhållsplaner.

Det finns en rad myndighetskrav som en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare måste följa och nya tillkommer kontinuerligt. Branschreglerna förnyas dessutom över tid. Vi håller oss uppdaterade med den senaste informationen.
​​​​​​​
Lots erbjuder hjälp med hela eller delar av den tekniska förvaltningen. I vårt tjänsteutbud ingår allt från att genomföra besiktningar och upprätta underhållsplaner till ett totalansvar för projektledning i samband med större renoveringsprojekt samt om- och tillbyggnader.
Vi kan också ta rollen som vicevärd med allt vad det innebär i form av boendefrågor, tillsyn och driftuppföljning.


​​​​​​​Ny- och ombildning samt byggentreprenad

Utöver sedvanlig teknisk och ekonomisk förvaltning kan vi även hjälpa till med rådgivning och praktiskt stöd i samband med nybildning av bostadsrättsföreningar. Detta kan ske antingen i samband med nyproduktion eller vid ombildning från hyresrätter. Vi hjälper byggentreprenörer genom hela processen med redovisning under byggtiden och stöd för de boende när dess styrelse tar över.  

Är ni en nybildad förening, som behöver hjälp att komma i gång med ert arbete eller kanske en äldre förening som vill vidareutveckla er. Vi leder arbetsgrupper och håller styrelseutbildningar. Vi kan också ta ett totalt förvaltningsansvar, inklusive upphandling av fastighetsskötsel.

Vi hjälper även till vid föreningsstämmor, till exempel genom att sitta ordförande eller fungera som rådgivare i viktiga frågor. .

Vi ser om ditt hus – välkommen att höra av dig till oss!

forvaltning@lotsekonomi.se ​​​​​​​
Telefon: 033-488931
Telefontid: 8,30-12,30

Avdelningschef Lina.andersson@lotsekonomi.se  033– 48 89 21

Låt oss visa vägen

​​​​​​​
Tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning samt ekonomiska och administrativa tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.