BRF samt fastighetsförvaltning

Vi är stolta över vår specialiserade service till bostadsrättsföreningar, byggare och fastighetsbolag med kunder över stora delar av landet. Vi kan ta totalansvaret för er ekonomiska förvaltningen eller utföra valda delar, alltifrån era behov. Vi utför även teknisk förvaltning samt diverse rådgivning till Bostadsrättsföreningar.

Kontakt​​​​​​​

​​​​​​​

Ekonomisk förvaltning


Vi kan utföra delar av eller er totala ekonomiska förvaltning allt efter era behov. Nedan finner du en förteckning över några av de tjänster vi tillhandahåller:
  • aviseringar av månadsavgifter, parkering- och garagehyror, IMD samt tillhörande kravhantering.
  • löpande redovisning inklusive leverantörs- och kundreskontrahantering
  • bokslut och årsredovisning
  • biträde vid årsstämmor och styrelsemöte.
  • ansvar för pantsättningsregister och dess hantering
  • lägenhets-, medlems- och bostadsrättsregister
  • kontraktsskrivning avseende parkeringar, garage eller lokaler.
  • prisberäkningar vid individuell mätning av el, VV, KV, värme, laddstolpar m.m.
  • budget
  • inhämtning av låneofferter vid omskrivning av krediter

Teknisk förvaltning


Fastigheter kräver regelbundet underhåll för att behålla sitt värde och med åren blir behovet av mer omfattande underhåll allt större. Ett viktigt instrument för att ha kontroll på kommande åtgärder, och vilka kostnader de kan föra med sig, är en underhållsplan som uppdateras kontinuerligt.

Rådgivning & Utbildning


Det finns också en rad myndighetskrav som en fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste följa och nya tillkommer kontinuerligt. Branschreglerna förnyas dessutom över tid. Vi håller oss uppdaterade och svarar på era frågor vid behov. Vi håller i styrelseutbildningar speciellt anpassade till BRF.

Nybildning och ombildning av bostadsrättsföreningar


Vi hjälper er nybildning eller ombildning av Bostadsrättsförening, upprätta eller justera stadgar utifrån gällande lagar och regler. Hjälpa till med förslag på er förenings trivselregler.

Ska en ny Bostadsrättsförening planeras och byggas krävs först en Kostnadskalkyl och senare även en Ekonomisk plan, vi hjälper er med dessa.

Vi strävar efter att underlätta övergången från byggentreprenad till bostadsrättsförening genom att tillhandahålla det nödvändiga stödet och kunskapen för att säkerställa en smidig övergång för de boende när styrelsen tar över ansvaret.

Vi håller i arbetsgrupper samt styrelseutbildningar speciellt anpassade för BRF.

Biträde vid föreningsstämmor, konstituerande och ordinarie styrelsemöten


Vi är också tillgängliga för att hjälpa er vid föreningsstämmor, där vi kan agera som ordförande eller rådgivare vid viktiga frågor. Vi sitter med vid konstituerande styrelsemöte eller vid era ordinarie möten om ni har behov  Vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet för att säkerställa att stämmor och möten genomförs på ett smidigt och produktivt sätt, och att besluten som fattas är i föreningens bästa intresse och följer gällande lagar och regler.​​​​​​​Låt oss visa vägen

​​​​​​​
Tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning samt ekonomiska och administrativa tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.