Rådgivning

Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet?


Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet? Är det förändringar på gång inom företaget eller tycker du att det är jobbigt med alla skatteregler? På Lots Ekonomi arbetar kompetenta rådgivare med lång erfarenhet av affärsrådgivning.

Ofta kan det vara svårt att veta vem i affärslivet man ska ta kontakt med – börja med att boka ett förutsättningslöst möte med en av våra rådgivare – uppstår förtroende så är vi igång!

Boka ett möte

Tjänster inom rådgivning​​​​​​

Kontakt​​​​​​​

​​​​​​​

Ekonomisk rådgivning

Vi kan hjälpa dig att beräkna konsekvenserna av att leasa kontra köpa och låna till en investering. Vi kan även hjälpa till med att utvärdera olika förslag på investeringar som banker med flera presenterar för dig.

Våra kunder anlitar oss för att de vill ha hjälp att;
 • förutspå nästa års resultat i en budget
 • upprätta en likviditetsbudget till banken
 • ta fram och jämföra nyckeltal med andra företag i din bransch
 • ta fram beslutsunderlag inför en investering
 • räkna på leasing eller köp
 • göra ränteberäkningar på lån eller andra finansieringsförslag
 • göra en affärsplan
 • presentera siffrorna för ex. banken eller vid bolagsstämman

Bolagsbildning

På Lots Ekonomi har vi kunskap om de olika bolagsformerna och de unika fördelar och utmaningar som varje form erbjuder. Oavsett om du överväger att starta en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag, kan vi ge dig den vägledning och de råd du behöver för att fatta det bästa beslutet för ditt företag. Vi stödjer dig gärna genom bolagsbildningsprocessen.

Våra kunder anlitar oss för att de vill ha hjälp att;
 • välja bolagsform, antal aktier, aktiekapital mm.
 • bilda bolaget och tillsätta en styrelse
 • se till att bolagsordning och aktieägaravtal mm blir rätt

Generationsskifte

Vi hjälper dig att planera och överlåta ditt företag till nästa generation. Ofta är det bra att vara tidigt ute så att det finns gott om tid att planera övertagandet och genomföra det stegvis.
Vi har erfarenhet av skatteeffekter, värderingar och juridiken kring ägarförändringen.

Våra kunder anlitar oss för att de vill ha hjälp att;
 • värdera företaget juridiskt och ekonomiskt
 • planera och genomföra generationsskiftet
 • gå igenom skattemässiga och juridiska konsekvenser
 • diskutera vem som kan ta över företaget

Skatterådgivning

Vår skatterådgivning innefattar att upprätta alla typer av deklarationer, skriva överklagande, utreda och besvara skatteproblem. Vi gör även beräkningar på skattemässiga konsekvenser vid olika alternativa lösningar vid en förestående affärstransaktion. Vi kan även göra anmälan för skatter och avgifter till Skatteverket så att du får en F-skattesedel.

Våra kunder anlitar oss för att de vill ha hjälp att;
 • se till att du kan ta ut maximal utdelning till lägre beskattning
 • skatteplanera

Företagsöverlåtelse

Vi hjälper dig med planering och genomförande av köp och försäljning av företag.

Våra kunder anlitar oss för att de vill ha hjälp att;
 • värdera företaget juridiskt och ekonomiskt
 • planera och genomföra företagsöverlåtelsen
 • gå igenom skattemässiga och juridiska konsekvenser
 • utvärdera om det är bäst med inkråms- eller aktieöverlåtelse
 • Hitta en köpare​​​​​​​Låt oss visa vägen

​​​​​​​
Tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning samt ekonomiska och administrativa tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.