Våra tjänster


Vi är en redovisningsbyrå stor nog att kunna erbjuda all kompetens som du behöver, men samtidigt tillräckligt små för att vara lokalt förankrade och genuint personliga i vår relation med dig. Vår styrka är våra engagerade och kunniga medarbetare, både på Lots Ekonomi och inom Freedom Group koncernen.