Visselblåsarfunktion


Vi på Lots Ekonomi AB vill driva en sund affärsverksamhet och vi verkar aktivt för att den som rapporterar om missförhållanden inom organisationen erhåller rätt skydd och tolererar inte repressalier och negativ särbehandling med anledning av rapporteringen.
Vår rapporteringskanal erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Kanalen är ett viktigt verktyg för att minimera risker och för att upprätthålla ett förtroende för vår verksamhet genom att identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede.

Om du vill rapportera om misstänkta oegentligheter kan du skicka in en rapport genom vår rapporteringskanal, som tillhandahålls av Whistlelink. Du kan välja att vara anonym.