Företagsöverlåtelse: En Guide från Lots Ekonomi

Förståelse för Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är en komplex process som innebär överföring av ägande av ett företag. Det kan antingen vara genom försäljning, gåva, eller genom andra juridiska medel. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att köpa eller sälja hela bolaget jämfört med endast inkråmet, eftersom det påverkar vilka skattemässiga konsekvenser som kan uppstå i samband med överlåtelsen.


​​​​​​​Inkråmsöverlåtelse vs Aktieöverlåtelse

En företagsöverlåtelse kan ske på två huvudsakliga sätt: antingen genom en inkråmsöverlåtelse eller en aktieöverlåtelse. En inkråmsöverlåtelse innebär att delar av företagets verksamhet säljs, vilket kan inkludera både materiella och immateriella tillgångar. Vid en aktieöverlåtelse säljs hela företaget, inklusive alla tillgångar, skulder, personal, avtal, namn och organisationsnummer.


Skattemässiga Konsekvenser

Ur skattesynpunkt skiljer sig aktieöverlåtelse mot inkråmsöverlåtelse. Ofta är en aktieöverlåtelse bättre för säljaren. För köparen kan en inkråmsöverlåtelse vara mer fördelaktigt eftersom avskrivningsunderlaget är större.


Viktiga Aspekter att Tänka på vid Företagsöverlåtelse

Det finns flera viktiga aspekter att tänka på vid en företagsöverlåtelse. Dessa inkluderar hembud, förköp, samtycke, tag-along och drag-along klausuler, bolagsordningen, due diligence, garantikatalog, anställd personal, och avtal, skulder och skyldigheter. Varje aspekt har sina egna juridiska och finansiella konsekvenser, och det är viktigt att förstå dem alla innan du genomför en företagsöverlåtelse.


Lots Ekonomi: Din Partner i Företagsöverlåtelse

På Lots Ekonomi är vi här för att hjälpa dig genom processen för företagsöverlåtelse. Vi erbjuder expertis och vägledning för att säkerställa att din företagsöverlåtelse är smidig och framgångsrik.


Vanligaste frågorna gällande företagsöverlåtelse


Vad innebär en företagsöverlåtelse?

En företagsöverlåtelse är en process där ägandet av ett företag överförs. Det kan ske genom försäljning, gåva, eller andra juridiska medel.


Vad är skillnaden mellan inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse?

En inkråmsöverlåtelse innebär att delar av företagets verksamhet säljs, vilket kan inkludera både materiella och immateriella tillgångar. Vid en aktieöverlåtelse säljs hela företaget, inklusive alla tillgångar, skulder, personal, avtal, namn och organisationsnummer.


Vilka skattemässiga konsekvenser kan uppstå vid en företagsöverlåtelse?

Ur skattesynpunkt skiljer sig aktieöverlåtelse mot inkråmsöverlåtelse. Ofta är en aktieöverlåtelse bättre för säljaren. För köparen kan en inkråmsöverlåtelse vara mer fördelaktigt eftersom avskrivningsunderlaget är större.


Vilka aspekter bör jag tänka på vid en företagsöverlåtelse?

Det finns flera viktiga aspekter att tänka på vid en företagsöverlåtelse. Dessa inkluderar hembud, förköp, samtycke, tag-along och drag-along klausuler, bolagsordningen, due diligence, garantikatalog, anställd personal, och avtal, skulder och skyldigheter.


Hur kan Lots Ekonomi hjälpa mig med en företagsöverlåtelse?

På Lots Ekonomi är vi här för att hjälpa dig genom processen för företagsöverlåtelse. Vi erbjuder expertis och vägledning för att säkerställa att din företagsöverlåtelse är smidig och framgångsrik.

Låt oss visa vägen

​​​​​​​
Tjänster inom redovisning, ekonomisk rådgivning samt ekonomiska och administrativa tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.