Fastighetsförvaltning 

På Lots Ekonomi har vi en avdelning som är specialiserad på tjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi arbetar med digitala lösningar vilket innebär att vi kan sköta det mesta av arbetet på distans, även om vi är måna om den personliga kontakten.

Ekonomiska och administrativa tjänster

Vi kan hjälpa till med allt administrativt som exempelvis att sköta aviseringar, betalningar, löpande redovisning, bokslut, årsredovisning, deklarationer, årsstämmor mm.
​​​​​​​Använd oss gärna som bollplank inom allt som rör ekonomi, budget, skatter, juridik samt långsiktig ekonomisk planering.

Teknisk förvaltning 

Fastigheter kräver regelbundet underhåll för att behålla sitt värde. Med åren blir behovet av mer omfattande underhåll allt större. Ett viktigt instrument för att ha kontroll på kommande åtgärder, och vilka kostnader de kan föra med sig, är en uppdaterad underhållsplan.

Det finns också en rad myndighetskrav som en fastighetsägare måste följa och nya tillkommer kontinuerligt. Branschreglerna förnyas dessutom över tid.
​​​​​​​
Lots erbjuder hjälp med hela eller delar av den tekniska förvaltningen. I vårt tjänsteutbud ingår allt från att genomföra besiktningar och upprätta underhållsplaner till ett totalansvar för projektledning i samband med större renoveringsprojekt samt om- och tillbyggnader.
Vi kan också ta rollen som vicevärd med allt vad det innebär i form av boendefrågor, tillsyn och driftuppföljning.

Nybildning och ombildning

Utöver sedvanlig teknisk och ekonomisk förvaltning kan vi även hjälpa till med rådgivning och praktiskt stöd i samband med nybildning av bostadsrättsföreningar. Detta kan ske antingen i samband med nyproduktion eller vid ombildning från hyresrätter. Vi kan också ta ett totalt förvaltningsansvar, inklusive upphandling av fastighetsskötsel.

Vi hjälper även till vid föreningsstämmor, till exempel genom att sitta ordförande eller fungera som rådgivare i viktiga frågor.

Vi ser om ditt hus – välkommen att höra av dig till oss!

forvaltning@lotsekonomi.se ​​​​​​​
Telefon: 033-488931
Telefontid: 8,30-12,30