Redovisning

Vill du ha en effektiv redovisning anpassad efter dina behov?

Har du precis startat ett eget företag och satsar all din tid på att jaga kunder? Har personen som skötte ekonomin sagt upp sig? Eller tycker du bara att det skulle vara väldigt skönt att lämna över allt som har med företagets ekonomi att göra till någon som är specialist på just sådant?

Lots Ekonomi är specialist på att sköta ekonomin för företag. Vi erbjuder bland annat effektiva redovisningstjänster som hjälper dig att planera, bedöma och utveckla din verksamhet.

Med en kvalificerad redovisning får du en stabil grund för ett bra beslutsfattande, vilket är en av de viktigaste ingredienserna i ett tryggt och lönsamt företagande.

Skräddarsytt redovisningssystem

Vi drivs av viljan att långsiktigt ge dig de bästa förutsättningarna för att utveckla din verksamhet. Utifrån dina behov skräddarsyr vi ett redovisningssystem som ger löpande information om ditt företags utveckling och möjligheter.

Tjänster inom redovisning

Bokslut

Årets bokföring sammanställs i en resultaträkning och en balansräkning. Lots Ekonomi har upprättat tusentals bokslut och vet allt som finns att veta om periodisering av intäkter och kostnader. Och en hel del till. Kom gärna in till oss, så berättar vi mer.

Löpande bokföring

Den löpande bokföringen är en viktig del för alla företag, stora som små. Den innefattar bland annat bokföring av företagets samtliga affärshändelser, upprättande av momsdeklarationer och underlag till arbetsgivaravgifter. Vi sköter även din fakturering, reskontra och betalning av fakturor.

Löneservice

Löneutbetalningarna är oerhört viktiga och det måste bli rätt och det måste ske i rätt tid. Alla era anställa är beroende av att detta fungerar.
Vi kan erbjuda er lönehantering både till löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar er löneberäkning utifrån tidrapporter och andra underlag. Vi beräknar övertid, OB, frånvaro och annat som ska inkluderas. Du får underlag till utbetalning, myndighetsrapportering, lönespecifikationer, intern och extern statistik med mera.
Årsvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Forarapportering, semesterberäkningar, budgetunderlag och annat som kan vara aktuellt för er. Detta beror ju på vad ert företag har för behov.

Webblösning

Vill du göra delar av din redovisning själv kan du enkelt göra detta i våra program via webben – varifrån som helst, när som helst. Du behöver aldrig tänka på programvaruuppdateringar, säkerhetskopiering och liknande.

Årsredovisning

Vi avslutar bokslutet med en att göra en årsredovisning.