Rådgivning​​​​​​​

Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet?

Är det stora förändringar på gång inom företaget? Funderar ni på att expandera? Ska ni satsa internationellt? Eller tycker du att det är jobbigt med alla skatteregler?

Ofta kan det vara svårt att veta vem i affärslivet man kan lita på. Varje kund och leverantör har sin unika agenda som de agerar utefter. Som rådgivare har vi bara ett mål: det som är bäst för dig och din verksamhet. Vi kan obundet bedöma olika erbjudanden utifrån dina förutsättningar.

På Lots Ekonomi arbetar kompetenta rådgivare med lång erfarenhet av såväl ekonomisk som affärsjuridisk rådgivning.

Tjänster inom rådgivning​​​​​​

Ekonomisk rådgivning

Vi kan hjälpa dig att beräkna konsekvenserna av att leasa kontra köpa och låna till en investering. Vi kan även hjälpa till med att utvärdera olika förslag på investeringar som banker med flera presenterar för dig.

Generationsskifte

Vi hjälper dig med planering och överlåtelse av ditt företag till nästa generation. Vi har erfarenhet av skatteeffekter, värderingar och juridiken kring ägarförändringen.

Skatterådgivning

Vår skatterådgivning innefattar att upprätta alla typer av deklarationer, skriva överklagande, utreda och besvara skatteproblem. Vi gör även beräkningar på skattemässiga konsekvenser vid olika alternativa lösningar vid en förestående affärstransaktion. Vi kan även göra anmälan för skatter och avgifter till Skatteverket så att du får en F-skattesedel.

Bolagsbildning

Vi upprättar de dokument som krävs vid bildande av aktiebolag.

Val av bolagsform

Om du planerar att starta ett företag, så kan vi rekommendera dig om du bör starta enskild firma, handelsbolag eller ett aktiebolag. Vi utvärderar för- och nackdelar med olika bolagsformer.

Företagsöverlåtelse

Vi hjälper dig med planering och genomförande av köp och försäljning av företag.

Administrativa rutiner

  1. Vi har resurser att sköta en outsourcad verksamhet avseende all lönehantering. Vi beräknar löner, semesterlön, semesterdagar, semesterersättning, semesterlönetillägg, traktamente och bilersättning, reseräkningar med mera.
  2. Vi har resurser att administrera allt som har med den kamerala förvaltningen av fastigheter, exempelvis bokföring, hyresavisering, hyreskontrakt, uppsägning med mera.
  3. Vi har resurser att sköta allt kameralt avseende en bostadsrättsförening. Det liknar nummer 2 ovan, men tillkommer ytterliggare uppgifter, bland annat ska man hålla vissa register på anskaffningsvärden för respektive lägenhet i föreningen.

Utbildningar

Vi kan anordna utbildningar inom alla de områdena där vi är verksamma.
​​​​​​​
Individuellt i exempelvis bokföring, där du kan föra bokföringen för ditt eget företag under vår kontroll och med möjlighet till omedelbar feedback.

Vi kan också utbilda grupper inom olika områden som redovisning och att driva eget företag. Jordnära utbildningar där vi delar med oss av vår långa erfarenhet av att driva företag, snarare än att vi använder oss av våra akademiska kunskaper.