Fastighetsförvaltning 

Ekonomisk förvaltning

En fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Lots Förvaltning hjälper till med avisering av månadsavgifter/hyror, löpande bokföring, bokslut och deklarationer.

Lots Förvaltning är en del av Lots Ekonomi AB och våra kunder har därmed tillgång till hela det breda ekonomiska kunnande som företagets medarbetare har. Använd oss gärna som bollplank inom allt som rör ekonomi, budget, skatter, juridik samt långsiktig ekonomisk planering.
​​​​​​​
Lots Förvaltning erbjuder också en rad olika tjänster inom teknisk förvaltning.

Teknisk förvaltning åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Fastigheter kräver regelbundet underhåll för att behålla sitt värde. Med åren blir behovet av mer omfattande underhåll allt större. Ett viktigt instrument för att ha kontroll på kommande åtgärder, och vilka kostnader de kan föra med sig, är en uppdaterad underhållsplan.
Det finns också en rad myndighetskrav som en fastighetsägare måste följa och nya tillkommer kontinuerligt. Branschreglerna förnyas dessutom över tid.

Lots Förvaltning erbjuder hjälp med hela eller delar av den tekniska förvaltningen. I vårt tjänsteutbud ingår allt från att genomföra besiktningar och upprätta underhållsplaner till ett totalansvar för projektledning i samband med större renoveringsprojekt samt om- och tillbyggnader.

Vi kan också ta rollen som vicevärd med allt vad det innebär i form av boendefrågor, tillsyn och driftuppföljning.
​​​​​​​
Lots Förvaltning erbjuder också ekonomiska och administrativa tjänster.

Vi finns här för dig

Utöver sedvanlig teknisk och ekonomisk förvaltning kan vi även hjälpa till med rådgivning och praktiskt stöd i samband med nybildning av bostadsrättsföreningar. Detta kan ske antingen i samband med nyproduktion eller vid ombildning från hyresrätter. Vi kan också ta ett totalt förvaltningsansvar, inklusive upphandling av fastighetsskötsel.
​​​​​​​
Vi hjälper även till vid föreningsstämmor, till exempel genom att sitta ordförande eller fungera som rådgivare i viktiga frågor.

Vi ser om ditt hus – välkommen att höra av dig till oss!